Ekonomi

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/04/2024
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik Enerjisi Üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
13.250.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.04.2024
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
13.250.000
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.000.000 ABD Doları
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,60
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%25,87
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklık ilişkisi sona erdirilecektir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
30 Haziran 2024 tarihli finansal raporumuzun ilgili dipnotunda yer verilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketimizin karlılık hedefleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda işbu işlemden elde edilecek satış karının bir kısmı finansal borçların kapatılmasında kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Mana Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/04/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat uyarınca gerekmemektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Açıklamalar

Şirketimizin karlılık hedefleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda Aksaray ilinde bulunan, Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisini içeren atık yönetimi ve elektrik üretim tesisini (“Aksaray Tesisi”) işletmekte olan Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.’nin paylarının tamamının 10.000.000 ABD doları satış bedeli üzerinden devri amacıyla Mana Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. ile Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış ve pay devirleri 5 Nisan 2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İşbu satış işlemi ile elde edilecek satış karının bir kısmı da finansal borçların kapatılmasında kullanılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268944

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu